Τα βιογραφικά των συγγραφέων έχουν καταχωριστεί κατά κανόνα όπως ήταν την εποχή έκδοσης του βιβλίου τους