Νίκος Σ. Παντελάκης


Ο Νίκος Σ. Παντελάκης γεννήθηκε στη Γενεύη το 1953.

Έλαβε το πτυχίο Maitrise κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών της Grenoble το 1977 και το διδακτορικό δίπλωμα κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Paris V Réné Descartes  το 1980 με θέμα, Ο στρατός στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 1950-1974.

Από το 1982 μέχρι το 2013 εργάσθηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας ως αρχειονόμος και ερευνητής.

Έχει εκδώσει στη σειρά Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας του Προγράμματος Ερευνών της Επιτροπής Ιστορίας της Εθνικής Τράπεζας το 1988 το, Συμμαχικές πιστώσεις, Κράτος και Εθνική Τράπεζα 1917-1928 και το 1991 το, Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδος. Από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο 1899-1956. Έχει επίσης εκδώσει στη σειρά Αναλυτικά ευρετήρια του Προγράμματος ερευνών της Επιτροπής Ιστορίας της Εθνικής Τράπεζας το 1995, ευρετήριο με θέμα τα Δημόσια δάνεια.

Από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, επανειλημμένα έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιό της και έχει διατελέσει πρόεδρός της επί σειρά ετών. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την οικονομική ιστορία και την αρχειονομία.