Λευτέρης Κουσούλης


Γεννήθηκε στην Ελίκα Λακωνίας το 1952.
Τελείωσε το Λύκειο των Μολάων. Μετά την Πάντειο συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία πάνω στο πολιτικό φαινόμενο. Για λίγα χρόνια ωρομίσθιος καθηγητής.
Εργαζόμενος τις τελευταίες δεκαετίες περί την πολιτική και την επικοινωνία, συναντήθηκε με οδηγό μια αντίληψη εγγύς και απέναντι, με τα πολιτικά γεγονότα, την πολιτική πράξη και τους εκφραστές της.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στον λόγο, το περιεχόμενο και τις σημασίες, ως μέσα –έσχατα μέσα- της πολιτικής σύγκρουσης.  Σήμερα αρθρογραφεί πάνω στη δυναμική του παρόντος.