ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζει ο GDPR – o Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679.

 

O GDPR αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα με αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις ΕΠΕ, email: info@metamesonykties.gr, τηλ.: 2103839711, website: www.metamesonykties.gr όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή, το Ονοματεπώνυμο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address).

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες μας εκδόσεις, προσφορές κλπ.

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. 

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, metamesonykties.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. 

   

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;  

Οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις δεν διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες. Η συλλογή των στοιχείων εκτελείται από την ίδια επιχείρηση με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα.

  

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις σας ενημερώνουν ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, και έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: info@metamesonykties.gr

  

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.