Άγγελος Αγγελόπουλος: Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος δίκαια θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες οικονοµολόγους του 20ου αιώνα. Το έργο του ανήκει πλέον στην ιστορία, είναι όµως εξαιρετικά επίκαιρο, αν το προσεγγίσει κανείς σε συνάφεια µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, µια διαρκής παρακαταθήκη οικονοµικής ανάλυσης και επίµονης αναζήτησης του άριστου τρόπου κρατικής παρέµβασης. Το Ανοικτό Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας συµβάλλει µε τις µελέτες που ακολουθούν στην διατήρηση της επικαιρότητάς του, πιστεύοντας ότι έτσι συντελεί στην διατήρηση της ιστορικής µνήµης για το µεγάλο αυτό Έλληνα διανοητή.

Συγγραφείς: Γ. Δονάτος, Θ. Γκιούρας, Σ. Ιωαννίδης, Β. Ράπανος, Σ. Θωμαδάκης

Επιμέλεια: Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος

Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος δίκαια θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες οικονοµολόγους του 20ου αιώνα. Το έργο του ανήκει πλέον στην ιστορία, είναι όµως εξαιρετικά επίκαιρο, αν το προσεγγίσει κανείς σε συνάφεια µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, µια διαρκής παρακαταθήκη οικονοµικής ανάλυσης και επίµονης αναζήτησης του άριστου τρόπου κρατικής παρέµβασης. Το Ανοικτό Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας συµβάλλει µε τις µελέτες που ακολουθούν στην διατήρηση της επικαιρότητάς του, πιστεύοντας ότι έτσι συντελεί στην διατήρηση της ιστορικής µνήµης για το µεγάλο αυτό Έλληνα διανοητή.

Το Ανοικτό Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράµµατος διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστήµων του Πανεπιστήµιου Αθηνών ( UADPhilEcon ). Είναι ανοικτό µε την έννοια ότι οι εκδηλώσεις του είναι ελεύθερες για κάθε ενδιαφερόµενο πέραν των φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράµµατος, ενώ η Οικονοµική Ιστορία κατανοείται ως συµπεριλαµβάνουσα την Κοινωνική καθώς και την Ιστορία της Οικονοµικής Σκέψης. Το σεµινάριο λειτουργεί όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους κάθε ∆ευτέρα, ανά 15 ηµέρες, 6-8 µ.µ. Ο τόπος συναντήσεων βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου 14, 6ος όροφος, εκτός και αν ανακοινωθεί διαφορετικός. Ανακοινώσεις σχετικά µε οµιλητές, εισηγήσεις και σχολιαστές αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους www.econ.uoa.gr και www.hdoisto.gr .Το σεµινάριο στηρίζουν, συµµετέχοντας και συνδιαµορφώνοντας το πρόγραµµα του, πλην των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος, και πανεπιστηµιακοί άλλων ΑΕΙ.


Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 59
ISBN 978-960-7800-34-3