Αλήθειες μιας γυναίκας. Εμπειρίες και οράματα μιας υπουργού της γαλλικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης

Στο τέλος του αιώνα μας ζούμε το θρίαμβο του οικονομισμού, την λατρεία της παραγωγής με κάθε θυσία, την αποδιάρθρωση των αξιών μας, την ισοπέδωση των ατόμων, την αποδιοργάνωση των πόλεων και της υπαίθρου. Ζούμε την ανεργία, την υπανάπτυξη, τη ρύπανση. Υπάρχει όμως και μια άλλη προσέγγιση: ο σεβασμός του πλουραλισμού και της διαφοράς. Αυτό είναι το θέμα του «Αλήθειες μιας γυναίκας».

Έχει εξαντληθεί

Συγγραφέας: Σεγκολέν Ρουαγιάλ

Μετάφραση: Στέφανος Παντελάκης
Επιμέλεια: Νικόλας Βουλέλης

Στο τέλος του αιώνα μας ζούμε το θρίαμβο του οικονομισμού, την λατρεία της παραγωγής με κάθε θυσία, την αποδιάρθρωση των αξιών μας, την ισοπέδωση των ατόμων, την αποδιοργάνωση των πόλεων και της υπαίθρου. Ζούμε την ανεργία, την υπανάπτυξη, τη ρύπανση. Υπάρχει όμως και μια άλλη προσέγγιση: ο σεβασμός του πλουραλισμού και της διαφοράς. Αυτό είναι το θέμα του «Αλήθειες μιας γυναίκας».

Είναι το βιβλίο που καταγγέλλει την ωμότητα του πολιτικού και του κοινωνικού συστήματος. Είναι το βλέμμα μιας γυναίκας με τη ζεστασιά που προσθέτει στην αυστηρή ανάλυση, στην παρατήρηση της πραγματικότητας – και με τη θερμή παρακολούθηση των ανθρώπων που έχουν τη βούληση να δράσουν. (. . .)


Έτος έκδοσης: 1997
Σελίδες: 277
ISBN 960-7800-02-8  | Έχει εξαντληθεί