Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης (1876-1935), ο πατριάρχης των δημόσιων οικονομικών

Ο Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες οικονομολόγους.
Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής, μελετητής της Δημοσιονομικής Ιστορίας του Ελληνισμού και Οικονομικός Ιστορικός σφράγισε με τη διδασκαλία, το έργο και τη δημόσια δράση του την πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδος από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τον πρόωρο θάνατο του.
Οι μελέτες αυτής της έκδοσης δεν αποτελούν οριστικές κρίσεις πάνω σε πτυχές του έργου και των δραστηριοτήτων του, αλλά συμβολές στην επικαιροποίηση, κατανόηση και ανάδειξη της σημασίας του έργου αυτού για το παρόν, ενώ συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τον μεγάλο αυτό Έλληνα διανοητή.

Συγγραφείς: Γεώργιος Δονάτος, Μανώλης Κουντούρης, Νίκος Θεοχαράκης, Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής, Αντώνης Μπερεδήμας, Βασίλης Θ. Ράπανος

Ημερίδα στη μνήμη του ακαδημαϊκού και καθηγητή Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη (1876-1935)

Συνέκδοση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ανοικτό σεμινάριο οικονομικής ιστορίας


Ο Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες οικονομολόγους.
Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής, μελετητής της Δημοσιονομικής Ιστορίας του Ελληνισμού και Οικονομικός Ιστορικός σφράγισε με τη διδασκαλία, το έργο και τη δημόσια δράση του την πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδος από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τον πρόωρο θάνατο του.
Οι μελέτες αυτής της έκδοσης δεν αποτελούν οριστικές κρίσεις πάνω σε πτυχές του έργου και των δραστηριοτήτων του, αλλά συμβολές στην επικαιροποίηση, κατανόηση και ανάδειξη της σημασίας του έργου αυτού για το παρόν, ενώ συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τον μεγάλο αυτό Έλληνα διανοητή.


Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 98
ISBN 978-960-7800-30-5