Αν…Να…: Μια μικρή ιστορία

Το βιβλιαράκι αυτό είναι μια μικρή ιστορία.
Είναι μια προσπάθεια να μιλήσει για την καλοσύνη, την καθαρότητα, την φθορά και την αναζήτηση. Και το πετυχαίνει.

Τα ονόματα είναι τυχαία. Οι καταστάσεις όχι.

Συγγραφέας: Άννα Κερώση

Το βιβλιαράκι αυτό είναι μια μικρή ιστορία.
Είναι μια προσπάθεια να μιλήσει για την καλοσύνη, την καθαρότητα, την φθορά και την αναζήτηση. Και το πετυχαίνει.

Τα ονόματα είναι τυχαία. Οι καταστάσεις όχι.


Έτος έκδοσης: 2012
Σελίδες: 27
ISBN 978-960-7800-49-7