Για την προσωπολατρία και τις συνέπειές της. Εισήγηση στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ

,

Το πλήρες -και λησμονημένο- κείμενο της εισήγησης Χρουστσόφ στο 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ που άνοιξε την εποχή της αποσταλινοποίησης.

Η αλυσίδα ανθρώπινων τραγωδιών και πολιτικών σκοταδιών που το κείμενο αυτό αποκάλυψε το κλίμα ζόφου της προσωπολατρίας αλλά και ανθρώπινης αντίστασης που έφερε στο φως, δεν πρέπει να λησμονηθούν. Πέρα από την ρωσική, ανήκουν και στην ευρύτερη ιστορία – ενώ ο ευρύτερος πειρασμός του ολοκληρωτισμού ασφαλώς δεν έχει εξαλειφθεί.

Αξίζει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, πού οδηγεί.

Συγγραφέας: Νικίτα Χρούστσοφ

Μετάφραση: Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης

Το πλήρες -και λησμονημένο- κείμενο της εισήγησης Χρουστσόφ στο 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ που άνοιξε την εποχή της αποσταλινοποίησης.

Η αλυσίδα ανθρώπινων τραγωδιών και πολιτικών σκοταδιών που το κείμενο αυτό αποκάλυψε το κλίμα ζόφου της προσωπολατρίας αλλά και ανθρώπινης αντίστασης που έφερε στο φως, δεν πρέπει να λησμονηθούν. Πέρα από την ρωσική, ανήκουν και στην ευρύτερη ιστορία – ενώ ο ευρύτερος πειρασμός του ολοκληρωτισμού ασφαλώς δεν έχει εξαλειφθεί.

Αξίζει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, πού οδηγεί.


Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 151
ISBN 978-960-7800-19-0