Για τη μεταφυσική της μουσικής

Χρειαζόμαστε ένα αντίβαρο στην εξουσία του Λόγου. Και αυτό μπορεί να μας το δώσει, μεταξύ άλλων, η μέθεξη στη μουσική μυσταγωγία.

Συγγραφέας: Μιχάλης Σταθόπουλος

Χρειαζόμαστε ένα αντίβαρο στην εξουσία του Λόγου. Και αυτό μπορεί να μας το δώσει, μεταξύ άλλων, η μέθεξη στη μουσική μυσταγωγία.


Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 30
ISBN 978-960-7800-29-9