Διεθνής σύγκρουση και οικονομική σκέψη: Διεθνές εμπόριο και εθνικό συμφέρον 17ος-20ος αιώνας

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι οικονομολόγοι του παρελθόντος προσέγγισαν το θέμα των διεθνών συγκρούσεων και του πολέμου και να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

  • Πώς αναλύθηκαν στο παρελθόν και στο διάβα του χρόνου θέματα όπως η εθνική άμυνα μιας χώρας, η θωράκισή της κατά ξένων επιβουλών, η προετοιμασία της για πόλεμο, η μετάβαση από τον πόλεμο σε κατάσταση ειρήνης;
  • Τι υποστηρίχθηκε για τη φύση του διεθνούς συστήματος, τη χρηματοδότηση του πολέμου, την επίδραση του τελευταίου στην κοινωνική ζωή και στην εξέλιξη της κοινωνίας;
  • Ποιά είναι η φύση και οι επιδράσεις του διεθνούς εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ εθνών;
  • Κατά πόσο είναι η ελευθερία του εμπορίου ωφέλιμη για τους συναλλασσόμενους και κατά πόσο μπορεί να γίνει αιτία διεθνών συγκρούσεων;

Συγγραφέας: Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι οικονομολόγοι του παρελθόντος προσέγγισαν το θέμα των διεθνών συγκρούσεων και του πολέμου και να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

  • Πώς αναλύθηκαν στο παρελθόν και στο διάβα του χρόνου θέματα όπως η εθνική άμυνα μιας χώρας, η θωράκισή της κατά ξένων επιβουλών, η προετοιμασία της για πόλεμο, η μετάβαση από τον πόλεμο σε κατάσταση ειρήνης;
  • Τι υποστηρίχθηκε για τη φύση του διεθνούς συστήματος, τη χρηματοδότηση του πολέμου, την επίδραση του τελευταίου στην κοινωνική ζωή και στην εξέλιξη της κοινωνίας;
  • Ποιά είναι η φύση και οι επιδράσεις του διεθνούς εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ εθνών;
  • Κατά πόσο είναι η ελευθερία του εμπορίου ωφέλιμη για τους συναλλασσόμενους και κατά πόσο μπορεί να γίνει αιτία διεθνών συγκρούσεων;

Στόχος είναι η προσέγγιση της σχέσης μεταξύ διεθνών συγκρούσεων και οικονομικής σκέψης από ιστορική-θεωρητική σκοπιά. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μια καταγραφή των αντιλήψεων περί οργάνωσης της οικονομικής ζωής, περί εθνικής άμυνας και των όσων εξέθεσαν περί του ζητήματος της εθνικής ασφάλειας και του πολέμου οικονομολόγοι από την εποχή του μερκαντιλισμού μέχρι σήμερα. […]


Έτος έκδοσης: 2003
Σελίδες: 256
ISBN 960-7800-09-5