Εγγραμματισμός στα Μέσα Media Literacy. Σε αναζήτηση της έννοιας και της λειτουργίας της

Τι θα πει Media Literacy; Σε τι χρησιμεύει; Πώς λειτουργεί;
Σε μια εποχή όπου η λειτουργία των Μέσων επικαθορίζει κατά πολύ τη συμμετοχή στην δημόσια σφαίρα, όπου οι πληροφορίες και οι επεξεργασίες τους παίρνουν όλο και πιο διαφοροποιημένη μορφή, ο αναγνώστης/θεατής/συμμετέχων στον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται μια πιο συνειδητοποιημένη προσέγγιση για να επιλέγει ή να απορρίπτει, να ταξινομεί, να διακρίνει, να αξιολογεί, να ενσωματώνει στη δική του εμπειρία το υλικό των Μέσων.

Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο

Επιμέλεια: Σοφία Ιορδανίδου, Σοφία Παπαδημητρίου, Λίνα Βαλσαμίδου

Εγγραμματισμός στα Μέσα Media Literacy. Σε αναζήτηση της έννοιας και της λειτουργίας της
Μια διερεύνηση της δυναμικής της κριτικής προσέγγισης των Μέσων και της αξιοποίησής τους στη μάθηση.

Τι θα πει Media Literacy; Σε τι χρησιμεύει; Πώς λειτουργεί;
Σε μια εποχή όπου η λειτουργία των Μέσων επικαθορίζει κατά πολύ τη συμμετοχή στην δημόσια σφαίρα, όπου οι πληροφορίες και οι επεξεργασίες τους παίρνουν όλο και πιο διαφοροποιημένη μορφή, ο αναγνώστης/θεατής/συμμετέχων στον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται μια πιο συνειδητοποιημένη προσέγγιση για να επιλέγει ή να απορρίπτει, να ταξινομεί, να διακρίνει, να αξιολογεί, να ενσωματώνει στη δική του εμπειρία το υλικό των Μέσων.

Τι είναι, τελικά ο εγγραμματισμός (ή γραμματισμός, ή αλφαβητισμός ή, σε μια διαφορετική προσέγγιση, η εκπαίδευση) στα Μέσα; Ειναι η απόκτηση βασικών ικανοτήτων κατανόησης της πληροφορίας – ιδίως στην ψηφιακή μας εποχή – με όποιον τρόπο κι αν προσφέρεται αυτή.

Όταν όλοι αναφέρονται (συχνά κατά το δοκούν…) σε fake news, όταν η ίδια η ιδιότητα του πολίτη κρίνεται από τη δυνατότητα διάκρισης στην χρήση των Μέσων, η προσέγγιση του εγγραμματισμού – και μάλιστα στα πλαίσια της εκπαίδευσης – προσλαμβάνει καθοριστική σημασία.


Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 402
ΙSBN 978-960-7800-82-4