Επιστήμες του ανθρώπου και επικοινωνία – δημοσιογραφία

Κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στην ύλη που χειρίζεται ο δημοσιογράφος και επαγγελματίας της επικοινωνίας, χωρίς να τοποθετείται σταθερά και συνεχώς μπροστά σε μείζονα ερωτήματα, όπως:

 • τι είναι αλήθεια; πώς βλέπουμε και αναπαριστούμε τον κόσμο; ποιο είναι το ηθικό κριτήριο;
 • πώς λειτουργούν και από πού προέρχονται τα πολιτικά συστήματα; ποιοι οι αυτοματισμοί του κομματικού συστήματος; τι είναι η «Ευρώπη»;
 • πώς τα μακρά κύματα της οικονομίας επηρεάζουν την οικονομία των νοικοκυριών; πώς λειτουργεί ο πληθωρισμός; πώς προκύπτει η ανάπτυξη;
 • υπάρχει η «κοινωνία»; πώς επηρεάζει η πολιτική βούληση τις κοινωνικές δομές; τις κοινωνικές εξελίξεις;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα – και σε μύρια όσα άλλα – δεν υπάρχει «σωστή» και «λάθος» απάντηση. Όμως η καθεμιά και ο καθένας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημοσιογραφίας ή της επικοινωνίας, φέρει μέσα του/της την απάντηση, την τοποθέτηση, την αντίληψη, ακόμη και την προκατάληψη.

Συγγραφείς: Σπύρος Α. Βρετός, Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης

Επιμέλεια: Σοφία Ιορδανίδου

Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Η καίρια ευθύνη του δημοσιογράφου απέναντι στον αναγνώστη, στον τηλεθεατή, στον ακροατή, στον επισκέπτη του Διαδικτύου είναι:

 • να γνωρίζει και να συνειδητοποιεί αυτό που του συμβαίνει
 • να το παρακολουθεί και να το εντάσσει σε ένα πλαίσιο επιχειρήματος
 • να το πράττει διαφανώς και όχι συγκαλυμμένα.

Κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στην ύλη που χειρίζεται ο δημοσιογράφος και επαγγελματίας της επικοινωνίας, χωρίς να τοποθετείται σταθερά και συνεχώς μπροστά σε μείζονα ερωτήματα, όπως:

 • τι είναι αλήθεια; πώς βλέπουμε και αναπαριστούμε τον κόσμο; ποιο είναι το ηθικό κριτήριο;
 • πώς λειτουργούν και από πού προέρχονται τα πολιτικά συστήματα; ποιοι οι αυτοματισμοί του κομματικού συστήματος; τι είναι η «Ευρώπη»;
 • πώς τα μακρά κύματα της οικονομίας επηρεάζουν την οικονομία των νοικοκυριών; πώς λειτουργεί ο πληθωρισμός; πώς προκύπτει η ανάπτυξη;
 • υπάρχει η «κοινωνία»; πώς επηρεάζει η πολιτική βούληση τις κοινωνικές δομές; τις κοινωνικές εξελίξεις;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα – και σε μύρια όσα άλλα – δεν υπάρχει «σωστή» και «λάθος» απάντηση. Όμως η καθεμιά και ο καθένας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημοσιογραφίας ή της επικοινωνίας, φέρει μέσα του/της την απάντηση, την τοποθέτηση, την αντίληψη, ακόμη και την προκατάληψη.


Έτος έκδοσης: 2016
Σελίδες: 226
ISBN 978-960-7800-68-8