Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20 χρόνια συμμετοχής & η πορεία προς το μέλλον

,

Η έρευνα που ακολουθεί σχετικά με τις απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της, καθώς και των πολιτικών συστημάτων στις χώρες μέλη της ΕΕ – εταίρους της Ελλάδας, όσον αφορά την 20ετία συμμετοχής της στην Ένωση και τις μελλοντικές προοπτικές της, προτάθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών/ΕΚΕΜΕ και εκτελέστηκε με βάση ερωτηματολόγιο που καταρτίσθηκε και με τη σύνθεση των απαντήσεων όπως τις εισέφεραν από τα Κέντρα και Ινστιτούτα – μέλη της Trans European Policy Studies Association/TEPSA.

Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο

Οργάνωση, συντονισμός έρευνας εκ μέρους του ΕΚΕΜΕ: Α. Δ. Παπαγιαννίδης, Νίκος Φραγκάκης
Επιμέλεια: Λουκία Ρίτσαρντς

Η έρευνα που ακολουθεί σχετικά με τις απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της, καθώς και των πολιτικών συστημάτων στις χώρες μέλη της ΕΕ – εταίρους της Ελλάδας, όσον αφορά την 20ετία συμμετοχής της στην Ένωση και τις μελλοντικές προοπτικές της, προτάθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών/ΕΚΕΜΕ και εκτελέστηκε με βάση ερωτηματολόγιο που καταρτίσθηκε και με τη σύνθεση των απαντήσεων όπως τις εισέφεραν από τα Κέντρα και Ινστιτούτα – μέλη της Trans European Policy Studies Association/TEPSA.


Έτος έκδοσης: 2002
Σελίδες: 260
ISBN 960-7800-08-7 | Έχει εξαντληθεί