Η ρύθμιση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

Η τάση για απελευθέρωση βασικών αγορών που αφορούν υπηρεσίες της κοινής ωφέλειας – οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια είναι οι πιο γνωστές – δημιουργεί ένα πρόβλημα: ποιος και πώς θα ρυθμίζει αυτές τις αγορές, έτσι ώστε η ελευθέρωσή τους να μην δημιουργήσει προβλήματα στις ισορροπίες της οικονομίας ούτε στα συμφέροντα των καταναλωτών.
Το συλλογικό αυτό έργο Ελλήνων επιστημόνων, ανώτατων στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων, προέδρων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, δείχνει τι έχει να προσφέρει η εμπειρία των δύο τελευταίων δεκαετιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δικούς μας προβληματισμούς.

Η ρύθμιση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος: Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνικοί προβληματισμοί

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Η τάση για απελευθέρωση βασικών αγορών που αφορούν υπηρεσίες της κοινής ωφέλειας – οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια είναι οι πιο γνωστές – δημιουργεί ένα πρόβλημα: ποιος και πώς θα ρυθμίζει αυτές τις αγορές, έτσι ώστε η ελευθέρωσή τους να μην δημιουργήσει προβλήματα στις ισορροπίες της οικονομίας ούτε στα συμφέροντα των καταναλωτών.
Το συλλογικό αυτό έργο Ελλήνων επιστημόνων, ανώτατων στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων, προέδρων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, δείχνει τι έχει να προσφέρει η εμπειρία των δύο τελευταίων δεκαετιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δικούς μας προβληματισμούς.


Έτος έκδοσης: 2004
Σελίδες: 207
ISBN 960-7800-10-9 | Έχει εξαντληθεί