Κείμενα για την πολιτική και την επικοινωνία

,

Στις σελίδες αυτές συγκεντρώνονται κείμενα, σημειώματα, άρθρα ή και συνεντεύξεις κάπου-κάπου, που γράφτηκαν με αφορμή την πολιτική επικαιρότητα, όπως εμφανίζονται δηλαδή οι συνθήκες μιας εποχής στη στιγμιαία έκφραση τους. Είναι σκέψεις και σχόλια με αφορμή τη στιγμή. Αναζητούν όμως αυτό που είναι πέρα από τη στιγμή, αυτό που έχει σχέση με τον πυρήνα των πραγμάτων, ο οποίος συνήθως δεν βγαίνει στην επιφάνεια.

Συγγραφέας: Λευτέρης Κουσούλης

Στις σελίδες αυτές συγκεντρώνονται κείμενα, σημειώματα, άρθρα ή και συνεντεύξεις κάπου-κάπου, που γράφτηκαν με αφορμή την πολιτική επικαιρότητα, όπως εμφανίζονται δηλαδή οι συνθήκες μιας εποχής στη στιγμιαία έκφραση τους. Είναι σκέψεις και σχόλια με αφορμή τη στιγμή. Αναζητούν όμως αυτό που είναι πέρα από τη στιγμή, αυτό που έχει σχέση με τον πυρήνα των πραγμάτων, ο οποίος συνήθως δεν βγαίνει στην επιφάνεια.

Είναι η ματιά ενός παρατηρητή που συχνά βρέθηκε στην καρδιά των πραγμάτων, έζησε πολλές τέτοιες ή παρόμοιες στιγμές, πάσχισε όμως πάντοτε να διατηρήσει την απόσταση που καθιστά εφικτή την καθαρή σκέψη. Την κριτική σκέψη που αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την απόδοση της ουσίας των πραγμάτων, όσο και για την τελική κατανόηση τους.
Πρόκειται για κείμενα που όλα με τον τρόπο τους συνδέονται με την πολιτική και την επικοινωνία. Είναι κείμενα που αναφέρονται ως σχόλια ή παρατηρήσεις στην πολιτική δράση και συνεπώς ταυτόχρονα -άλλοτε ρητά και άλλοτε όχι- και στην επικοινωνία. Πολιτική και επικοινωνία εξάλλου ήταν, είναι και θα είναι δύο έννοιες αδιαίρετες. Κάθε αναφορά στην πολιτική σε οδηγεί στην επικοινωνιακή της απόδοση και κάθε προσέγγιση της επικοινωνίας σε οδηγεί στην αναζήτηση της πολιτικής.


Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 190
ISBN 978-960-7800-21-3