Κοινωνία και επικοινωνία – δημοσιογραφία

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια ξενάγηση στον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή των Μέσων και της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας ενσωματώνεται στη λειτουργία των κοινωνιών και θεμελιώνει τις ίδιες τις αρχές της λειτουργίας των Μέσων, συνεπώς και του δημοσιογράφου/ανθρώπου της επικοινωνίας.

Πρόκειται για αποτύπωμα συλλογικής δουλειάς, που αντλεί την ισχύ της από την πολυμορφία και τη διεπιστημονικότητα των προσεγγίσεων που την συναπαρτίζουν. Ειναι αυτή άλλωστε μια ιδιότητα που διέπει και το ευρύτερο πεδίο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας…

Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο

Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιμέλεια: Σοφία Ιορδανίδου
Συνέβαλαν οι: Χρήστος Αλεξάνδρου, Νίκος Μιχαηλίδης, Μιχάλης Παναγιωτάκης, Κορίνα Πατέλη, Βασίλης Σωτηρόπουλος


Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια ξενάγηση στον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή των Μέσων και της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας ενσωματώνεται στη λειτουργία των κοινωνιών και θεμελιώνει τις ίδιες τις αρχές της λειτουργίας των Μέσων, συνεπώς και του δημοσιογράφου/ανθρώπου της επικοινωνίας.

Πρόκειται για αποτύπωμα συλλογικής δουλειάς, που αντλεί την ισχύ της από την πολυμορφία και τη διεπιστημονικότητα των προσεγγίσεων που την συναπαρτίζουν. Ειναι αυτή άλλωστε μια ιδιότητα που διέπει και το ευρύτερο πεδίο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας…


Έτος έκδοσης: 2016
Σελίδες: 318
ISBN 978-960-7800-69-5