Μαθήματα εξόδου από την εποχή του κορωνοϊού

, , , ,

Οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις παρακολούθησαν την περιπέτεια της πανδημίας του κορωνοϊού επιστρατεύοντας δυο φωνές από μια διαφορετική εποχή κρίσης, που ωστόσο φέρνει συνηχήσεις με το σήμερα:

  • Mε τον Bertrand Russell καλούμαστε να αναστοχασθούμε πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος, με την εργασία να παίρνει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Στον Μεσοπόλεμο, η πρόκληση ήταν η μεγάλη ανεργία. σήμερα, η αντίστοιχη διατάραξη φέρνει την τηλεργασία αλλά και την αλλαγή της φύσης της εργασίας. Σε τι θα μπορούσε να οδηγήσει ο ελεύθερος χρόνος, η επένδυση της απραξίας;
  • Με τον John Maynard Keynes αναζητούμε το πώς θα ζήσει η νέα γενιά τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τα εγγόνια μας, δηλαδή η μακρινή ματιά σ’ εκείνο που διαμορφώνεται από την ανάπτυξη που διαδέχεται – όταν την διαδέχεται… – την κρίση, αλλά και στα υψηλά επίπεδα ευημερίας που έχουν διαμορφωθεί, είναι κάτι που σπάνια συζητιέται όσο και όπως θα ‘πρεπε.

Αθήνα 2021
_ Απραξίας Εγκώμιον του Bertrand Russell, σελ.60
_ Οικονομικές δυνατότητες για τα εγγόνια μας του John Maynard Keynεs, σελ. 44
ISBN: 978-618-5575-01-4

 

Συγγραφείς: Bertrand Russell, John Maynard Keynes

Οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις παρακολούθησαν την περιπέτεια της πανδημίας του κορωνοϊού επιστρατεύοντας δυο φωνές από μια διαφορετική εποχή κρίσης, που ωστόσο φέρνει συνηχήσεις με το σήμερα:

Απραξίας Εγκώμιον του Bertrand Russell
Mε τον Bertrand Russell καλούμαστε να αναστοχασθούμε πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος, με την εργασία να παίρνει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Στον Μεσοπόλεμο, η πρόκληση ήταν η μεγάλη ανεργία. σήμερα, η αντίστοιχη διατάραξη φέρνει την τηλεργασία αλλά και την αλλαγή της φύσης της εργασίας. Σε τι θα μπορούσε να οδηγήσει ο ελεύθερος χρόνος, η επένδυση της απραξίας;

Οικονομικές δυνατότητες για τα εγγόνια μας του John Maynard Keynes
Με τον John Maynard Keynes αναζητούμε το πώς θα ζήσει η νέα γενιά τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τα εγγόνια μας, δηλαδή η μακρινή ματιά σ’ εκείνο που διαμορφώνεται από την ανάπτυξη που διαδέχεται – όταν την διαδέχεται… – την κρίση, αλλά και στα υψηλά επίπεδα ευημερίας που έχουν διαμορφωθεί, είναι κάτι που σπάνια συζητιέται όσο και όπως θα ‘πρεπε.