Μεταρρυθμίσεις ή επικοινωνιακές φωτοβολίδες; Η δημόσια διοίκηση στην τριετία 2016-2018

Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίνεται το βιβλίο του Παναγιώτη Μαΐστρου. Που διατυπώνει και αξιολογεί συνοπτικά τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις της Μεταπολίτευσης. Που περιγράφει σε κάθε κεφάλαιο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τι πέτυχε και τι όχι και γιατί, προσδιορίζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν τις επόμενες μεταρρυθμίσεις, προτείνοντας, τελικά, 17 βήματα για την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης.
Το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα και η κοινωνία μας έχουν φτάσει, μετά από όλα όσα βιώνουμε την τελευταία εξαετία, να κάνουν το άλμα κοινής λογικής και να στηρίξουν ένα Εθνικό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση;

Συγγραφέας: Παναγιώτης Γ. Μαϊστρος

Πρόλογος: Αλέκος Παπαδόπουλος

Πολλές από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις της Μεταπολίτευσης οδήγησαν σε πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτούς θεσμούς, αλλά δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν ένα συνολικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης.
Έτσι σήμερα η μεγάλη εκκρεμότητα είναι ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Που θα περιέχει το σύνολο των δράσεων ενίσχυσης των επιτελικών λειτουργιών και συντονισμού του κυβερνητικού έργου, βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας σχεδιασμού και ελέγχου της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, οργάνωσης των δομών της δημόσιας διοίκησης, απλοποίησης και προτυποποίησης των διαδικασιών, εκσυγχρονισμού των πολιτικών προσωπικού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, βελτίωσης των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου.
Την πρόκληση και την ευκαιρία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την εκκρεμότητα, μας την δίνει ο νόμος 4336 του 2015, που προβλέπει ότι θα καθοριστεί “διεξοδική τριετής στρατηγική για μεταρρυθμίσεις” της Ελληνικής Διοίκησης.

Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίνεται το βιβλίο του Παναγιώτη Μαΐστρου. Που διατυπώνει και αξιολογεί συνοπτικά τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις της Μεταπολίτευσης. Που περιγράφει σε κάθε κεφάλαιο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τι πέτυχε και τι όχι και γιατί, προσδιορίζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν τις επόμενες μεταρρυθμίσεις, προτείνοντας, τελικά, 17 βήματα για την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης.
Το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα και η κοινωνία μας έχουν φτάσει, μετά από όλα όσα βιώνουμε την τελευταία εξαετία, να κάνουν το άλμα κοινής λογικής και να στηρίξουν ένα Εθνικό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση;
Εύχομαι το βιβλίο του Παναγιώτη Μαΐστρου να συμβάλει σ’ αυτό το άλμα κοινής λογικής.


Έτος έκδοσης: 2016
Σελίδες: 182
ISBN 978-960-7800-65-7 | Έχει εξαντληθεί