Με θέμα το Big Bang

Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται μια προσέγγιση του καθιερωμένου κοσμολογικού προτύπου του Big Bang υπό μια άλλη οπτική γωνία πέρα από την αμιγώς επιστημονική. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επικεντρώνει την προσοχή της στο τρόπο θεμελίωσης και καθιέρωσης της θεωρίας αυτής υπό το κριτήριο των αρχών της επιστημολογίας.
Αρχικά, παρατίθεται εν συντομία ο τρόπος δημιουργίας και εξέλιξης του σύμπαντος σύμφωνα με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, στην καθιερωμένη της μορφή.
Στη δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, γίνεται μια παράθεση βασικών επιστημολογικών μεθόδων και επιχειρείται μέσω αυτών μια ανάγνωση της θεωρίας του Big Bang. Κατά τον τρόπο αυτό, διατυπώνεται ένας προβληματισμός γύρω από την επιστημονικότητα του καθιερωμένου κοσμολογικού προτύπου μαζί με ερωτηματικά και απορίες που συνοδεύουν την “μαγευτική” αυτή θεωρία για την ερμηνεία της αρχής του σύμπαντος.

Κλείνω με την ελπίδα, οι σελίδες αυτές να φανούν χρήσιμες σε όποιον τις διατρέξει.

Έχει εξαντληθεί

Συγγραφέας: Γιώργος Κουσούλης

Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται μια προσέγγιση του καθιερωμένου κοσμολογικού προτύπου του Big Bang υπό μια άλλη οπτική γωνία πέρα από την αμιγώς επιστημονική. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επικεντρώνει την προσοχή της στο τρόπο θεμελίωσης και καθιέρωσης της θεωρίας αυτής υπό το κριτήριο των αρχών της επιστημολογίας.
Αρχικά, παρατίθεται εν συντομία ο τρόπος δημιουργίας και εξέλιξης του σύμπαντος σύμφωνα με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, στην καθιερωμένη της μορφή.
Στη δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, γίνεται μια παράθεση βασικών επιστημολογικών μεθόδων και επιχειρείται μέσω αυτών μια ανάγνωση της θεωρίας του Big Bang. Κατά τον τρόπο αυτό, διατυπώνεται ένας προβληματισμός γύρω από την επιστημονικότητα του καθιερωμένου κοσμολογικού προτύπου μαζί με ερωτηματικά και απορίες που συνοδεύουν την “μαγευτική” αυτή θεωρία για την ερμηνεία της αρχής του σύμπαντος.

Κλείνω με την ελπίδα, οι σελίδες αυτές να φανούν χρήσιμες σε όποιον τις διατρέξει.

(από την εισαγωγική αναφορά του συγγραφέα)


Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 95
ISBN 978-960-7800-25-1