Μια κλεμμένη ιστορία

“Αν θέλεις να το πάμε μαζί
με σχέση συνενοχής
και αποδοχής,
εδώ είμαι”.

Συγγραφέας: Λίνα Βασιλοπούλου

“Αν θέλεις να το πάμε μαζί
με σχέση συνενοχής
και αποδοχής,
εδώ είμαι”.


Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 140
ISBN 978-960-7800-23-7