Ξενοφών Ζολώτας: Φιλελευθερισμός στην πράξη

Έχει χαρακτηρισθεί “μεγάλος εκλεκτικός του ελληνικού φιλελευθερισμού” ή, λιγότερο ευνοϊκά, “άνθρωπος για όλες τις εποχές”. Πάντως πανεπιστημιακός δάσκαλος, εκδότης επιστημονικών περιοδικών, κριτής διατριβών και υφηγεσιών, ο Ξενοφών Ζολώτας συντέλεσε τα μέγιστα στην αναπαραγωγή της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο.
Από το 1955 και ως το 1981 (με την εξαίρεση των ετών της δικτατορίας) ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατευθύνοντας το πηδάλιο της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα, οδηγώντας την στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηγήθηκε της Οικουμενικής Κυβέρνησης το 1989 και δίδαξε όλα τα έτη της συμβολής του στο δημόσιο βίο ένα “πρακτικό” φιλελευθερισμό.

Στο πλαίσιο του Ανοικτού Σεμιναρίου Οικονομικής Ιστορίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (UADPhilΕcon) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Ν. Γιαννακόπουλος, Μ. Κουντούρης και Μιχ. Ψαλιδόπουλος παρουσιάζουν τη διαδρομή και το έργο του Ζολώτα.

Συγγραφείς: Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Μάνος Κουντούρης, Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος

Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας

Έχει χαρακτηρισθεί “μεγάλος εκλεκτικός του ελληνικού φιλελευθερισμού” ή, λιγότερο ευνοϊκά, “άνθρωπος για όλες τις εποχές”. Πάντως πανεπιστημιακός δάσκαλος, εκδότης επιστημονικών περιοδικών, κριτής διατριβών και υφηγεσιών, ο Ξενοφών Ζολώτας συντέλεσε τα μέγιστα στην αναπαραγωγή της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο.
Από το 1955 και ως το 1981 (με την εξαίρεση των ετών της δικτατορίας) ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατευθύνοντας το πηδάλιο της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα, οδηγώντας την στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηγήθηκε της Οικουμενικής Κυβέρνησης το 1989 και δίδαξε όλα τα έτη της συμβολής του στο δημόσιο βίο ένα “πρακτικό” φιλελευθερισμό.

Στο πλαίσιο του Ανοικτού Σεμιναρίου Οικονομικής Ιστορίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (UADPhilΕcon) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Ν. Γιαννακόπουλος, Μ. Κουντούρης και Μιχ. Ψαλιδόπουλος παρουσιάζουν τη διαδρομή και το έργο του Ζολώτα.


Έτος έκδοσης: 2009
Σελίδες: 80
ISBN 978-960-7800-40-4