Ο Ξενοφών Ζολώτας και η ελληνική οικονομία: Μια ιστορική ανασυγκρότηση

Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, μέσα από οικονομικές διακυμάνσεις και αντίξοες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η Ελλάδα εξελίχθηκε από μια φτωχή και αναξιοπαθούσα χώρα στην κατάκτηση αξιοζήλευτου βιοτικού επιπέδου, που οδήγησε στην ένταξή της στην ευρωζώνη.

Στην περίοδο αυτή, λίγοι άνθρωποι είχαν την ικανότητα, κατ’αρχήν να διανύσουν αυτό το δύσβατο δρόμο, και κατά δεύτερο λόγο να βρεθούν σε θέσεις κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, από τις οποίες να μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική πολιτική, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ένας από αυτούς ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακαδημαϊκός, υπουργός και πρωθυπουργός.

Συγγραφέας: Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος

Πρόλογος: Νικόλαος Γκαργκάνας

Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, μέσα από οικονομικές διακυμάνσεις και αντίξοες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η Ελλάδα εξελίχθηκε από μια φτωχή και αναξιοπαθούσα χώρα στην κατάκτηση αξιοζήλευτου βιοτικού επιπέδου, που οδήγησε στην ένταξή της στην ευρωζώνη.

Στην περίοδο αυτή, λίγοι άνθρωποι είχαν την ικανότητα, κατ’αρχήν να διανύσουν αυτό το δύσβατο δρόμο, και κατά δεύτερο λόγο να βρεθούν σε θέσεις κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, από τις οποίες να μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική πολιτική, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ένας από αυτούς ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακαδημαϊκός, υπουργός και πρωθυπουργός.

Στη μελέτη αυτή διερευνάται η συμβολή του Ξενοφώντος Ζολώτα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, μέσα από το συγγραφικό του έργο και την παρουσία του στη δημόσια ζωή.

Παράλληλα, αποτυπώνεται η οικονομική ιστορία της Ελλάδας από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως και την ένταξη στην Ευρωζώνη.


Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 180
ISBN 978-960-7800-33-6