Στην αυγή της ελληνικής βιομηχανίας | Αριστόβουλος Ι.Ζάννος (1856-1943) Οδοιπορικό στη ζωή και στο έργο ενός πρωτοπόρου της ελληνικής βιομηχανίας

,

Συγγραφέας: Νίκος Σ. Παντελάκης

Μέσα από την ζωή και το έργο μιας οικογένειας βιομηχάνων, το βιβλίο αυτό αναδεικνύει πώς – στις απαρχές της Ελληνικής βιομηχανίας – υιοθετούνται μια σειρά στρατηγικές που – συνειδητά ή ασυνείδητα – θα επιτρέψουν να ξεκινήσει, να αναπτυχθεί και να επιβιώσει η βιομηχανική δραστηριότητα. Και τούτο μέσα στο εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο στο τέλος του 19 ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα.

Την ίδρυση αμιγώς οικογενειακών ετερόρρυθμων ή ομόρρυθμων εταιρειών διαδέχθηκε η ίδρυση ανωνύμων εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετείχαν τράπεζες και άλλοι μέτοχοι εκτός του στενού  οικογενειακού κύκλου. Η διεύρυνση αυτή δημιουργεί ισχυρές ομάδες επιχειρηματιών με κοινά συμφέροντα που διατηρούν στενές σχέσεις με την πολιτική εξουσία και συγκροτούν ομάδες πίεσης για την εξασφάλιση των ατομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων τους.

Τέλος, οι επιχειρηματίες αυτοί που έχουν στενές σχέσεις με τη Δυτική Ευρώπη και κοσμοπολίτικα κέντρα όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η Αλεξάνδρεια, ακολουθούν τον δυτικό τρόπο ζωής του οποίου έτσι διευρύνεται η ακτινοβολία.

Το βιβλίο λοιπόν, εξιστορεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 4 παιδιών του Ιωάννη Ζάννου -εμπόρου σιτηρών από την Κωνσταντινούπολη- και κυρίως του μικρότερου Αριστόβουλου Ζάννου που ανέπτυξε  την μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία. Στο πλάι του και τα άλλα μέλη της διευρυμένης οικογένειας, αδέρφια, ξαδέρφια, παιδιά και γαμπροί, που συμμετείχαν ο καθένας ανάλογα με τον δικό του τομέα σπουδών και ενδιαφερόντων.

Από δίπλα, ο μεγάλος βηματισμός της Ιστορίας, επηρεάζει και ορισμένες φορές καθορίζει αποφασιστικά την πορεία.

 


Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 480
ISBN 978-618-5575-05-2