Χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter [ebook]

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter, η προσέγγιση του οποίου έγινε μέσω ενός νέου μοντέλου έρευνας που αντλεί έμπνευση από την ψηφιακή εθνογραφία. Βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε το 2017, μέρος της οποίας εφαρμόζει το ακόλουθο πλάνο στο βρετανικό Twitter, η πρόταση στηρίζεται τόσο στη θεωρητική πλαισίωση, όσο και στην εφαρμογή του μεθοδολογικού σχεδίου στην ελληνική πραγματικότητα.

Συγγραφέας: Xρυσή Δαγουλά

Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Με τη συνεργασία: ADVANCED MEDIA INSTITUTE

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter, η προσέγγιση του οποίου έγινε μέσω ενός νέου μοντέλου έρευνας που αντλεί έμπνευση από την ψηφιακή εθνογραφία. Βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε το 2017, μέρος της οποίας εφαρμόζει το ακόλουθο πλάνο στο βρετανικό Twitter, η πρόταση στηρίζεται τόσο στη θεωρητική πλαισίωση, όσο και στην εφαρμογή του μεθοδολογικού σχεδίου στην ελληνική πραγματικότητα.

Εκ τούτου, η ανάλυση του Twitter πραγματοποιήθηκε σε δυο διαστάσεις/μέρη, και ταυτόχρονα έθεσε ως πεδίο περαιτέρω έρευνας μία τρίτη διάσταση. Το πρώτο μέρος, που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού έργου, αφορά στο πώς «προσλαμβάνει» η σχετική βιβλιογραφία τη δημοσιογραφική υπόσταση του μέσου (perceptions).
Το δεύτερο μέρος αποτελεί την πρακτική ή ρεαλιστική χρήση του Twitter (reality) και αποτελεί το βασικό κομμάτι του έργου. Σε αυτό το μέρος, εφαρμόστηκε έρευνα μεγάλης κλίμακας στο Twitter, όπου μέσω ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της χρήσης του μέσου, η έρευνα ανέδειξε το ρόλο και την σημασία της δημοσιογραφίας στην παρούσα πλατφόρμα, που μπορεί να ιδωθεί και ως ψηφιακή αρένα διαλόγου.
Ακόμη, μέσω συγκριτικής ανάλυσης των προσλήψεων (perceptions) με την πραγματική χρήση του μέσου (reality), το παρόν έργο επισήμανε τα σημεία συμφωνίας και τα σημεία τομής, προτείνοντας πεδία αναθεώρησης της θεωρητικής πρόσληψης του, και συντάσσοντας προτάσεις της αποτελεσματικότερης χρήσης του τόσο από τους δημοσιογράφους (προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα), όσο και από τα μέσα – ψηφιακά και παραδοσιακά.
Τέλος, το παρόν έργο παρέχει τις βάσεις για ένα τρίτο μέρος/διάσταση ως πεδίο μελλοντικής έρευνας, που συνίσταται στην μελέτη της «πρόσληψης» του μέσου από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους υπό-μελέτη δημοσιογράφους (self-perceptions), για την ανάλυση της οποίας προτείνεται η διενέργεια σειράς συνεντεύξεων.


Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 100
ISBN 978-960-7800-88-6